SpeedUp IQbator sp. z o.o. realizuje projekt pt.

"Venture Multitouch – wielopłaszczyznowa platforma dostarczania

inteligentnego kapitału przedsiębiorstwom technologicznym"

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.3.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.03.03.01-00-018/09-00

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 02.01.201031.12.2012.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 195 958 zł (kwota dofinansowania 3 195 958 zł).

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail

info@speedupiqbator.com

DOTACJE NA INNOWACJE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

InnowacyjnaUE

 
Zainwestuj

Chcesz zainwestować w podobny projekt?

Szukasz nowych możliwości inwestycyjnych? Weź pod swoje skrzydła młodych przedsiębiorców z najbardziej atrakcyjnych branż. Ulokuj swój kapitał w najbardziej innowacyjnych polskich start-upach, zyskuj na wzroście ich wartości.

Facebook